Domů

O stránkách

Obchod

Články

Ukázky

Mobilní web

Fanklub

RHMUSIC Extra

Kontakt

RHMUSIC Video

FAQ

Technická podpora

RHMUSIC Live

Diskuse

RHMUSIC studio

Hlasování a soutěže

RHMUSIC E-Mail

 RHMUSIC klub fanoušků

                                         PRAVIDLA KLUBU

  Klub příznivců hudby Robina Hronka má pravidla a stanovy podobně jako jako jakékoli sdružení ovšem jisté rozdíly zde jsou. Následující stanovy slouží pro Vaší informaci a pro zájemce o členství v klubu.

 

Základní ustanovení

 1. Provozovatel webových stránek se zavazuje členům klubu k tomu že bude poskytovat jimi požadované služby.

 2. Na rozdíl o jiných klubů a občanských sdružení je členství v tomto klubu zcela zdarma, jde-li o členství se základním balíčkem služeb.V případě zájmu o rozšířené služby je provozovatelem účtován roční příspěvek na chod klubu ve výši 1000 Kč včetně DPH.

 3. Členové klubu by měli místo placení příspěvků v souladu s bodem 2 vyvíjet propagační činnost ohledně hudby Robina Hronka a prezentovaných akcí na našich stránkách či připojených stránkách.

 

Pravidla pro poskytovatele

 1. Poskytovatel a administrátor prezentace hudby Robina Hronka pomocí stránek www.rhmusic.org se zavazuje k poskytování služeb a informací které jsou žádány členy klubu nebo zájemci o členství v klubu..

 2. Není-li možné poskytnout službu v nabízeném termínu, zavazuje se k podání informace o tom že žádaná služba bude co nejdříve poskytnuta.

 3. Provozovatel klubu a prezentací si vyhrazuje právo na kontrolu nad činností klubu a dodržováním pravidel a ustanovení (dále jen "pravidel") závazných pro členy klubu, či zájemce o členy klubu.

 4. V souladu se zákony o reklamě a spamu bude provozovatel stránek RHMUSIC postupovat při poskytování služeb a obchodních sdělení či dalších informací.

 

Zpracování osobních údajů

Provozovatel stránek může osobní údaje, potřebné pro zaslání objednané nahrávky na dobírku použít nejen k vystavení faktury a zaslání zboží, ale i k registraci zájemce o hudbu Robina Hronka do klubu RHMUSIC, byl-li o ní projeven zájem pomocí volby "Ano" v objednávkovém formuláři, nebo byla registrace žádána v objednávce elektronickou poštou.

Provozovatel se zavazuje k tomu že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebude s těmito údaji nakládat jinak, než bylo uvedeno výše.

Pravidla pro členy klubu

 1. Členství v klubu je zdarma, ale je místo placení příspěvků třeba vyvíjet propagační činnost ohledně hudby Robina Hronka v souladu se zákony o reklamě a spamu. Chtějí-li členové využívat rozšířené služby klubu jakými je třeba  používání poštovní schránky na serveru RHMUSIC.ORG, je  jim účtován roční poplatek 1000 Kč včetně DPH na hrazení provozu této služby.

 2. Členové klubu mají v rámci propagace hudby povoleno nahrávky neomezeně kopírovat a dále rozšiřovat, avšak je třeba podávat informace o tom jak  kopírování a šíření probíhalo. Na Základě takto získaných informací budou informace o rozšiřování statisticky zpracovány a publikovány.

 3. Chtějí-li členové zanechat klubové činnosti, je třeba nás o tom informovat.

 4. Členové klubu mají možnost prezentovat hudbu Robina Hronka také donáškou nahrávek na diskotéky, nebo si vytvořit své stránky a jsou v takovém případě povinni nám sdělit URL adresu stránek. Odkaz bude umístěn na naše stránky.

 5. Povolení na rožšiřování celých nahrávek Robina Hronka se nevztahuje na jejich sdílení pomocí P2P-Klientů. K této činnosti je třeba nás požádat o povolení.. V povolení je třeba uvést v jakém P2P-klientu chcete nahrávky sdílet. V některých případech Vám pomůžeme např. umístění Torrentu na naše stránky ať jde o  seznam sdílených souborů nebo tracker. Budete požádáni o zaslání Torrentu elektronickou poštou. Nepoužívejte u hudebních a jiných děl ostatních autorů mimo Robina Hronka jako autora.

Plné znění pravidel naleznete v tiskovém dokumentu PDF.

Copyright (c) Robin Hronek 2004 - 2009 Všechna práva vyhrazena pro design webových stránek a obsah včetně nahraných ukázek